Εμφυτεύματα

Εδώ και δεκαετίες τα εμφυτεύματα αποτελούν μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους αντικατάστασης δοντιών που λείπουν. Μειώνουν σημαντικά την ανάγκη να τροχιστούν παρακείμενα δόντια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε έλλειψη ενός δοντιού ή και όλων των δοντιών στις γνάθους. Επίσης, μπορούν να βελτιώσουν θεαματικά τη σταθερότητα κινητών οδοντοστοιχιών, ολικές ή μερικές. Η χρήση τους είναι από τις θεραπείες με την πλέον μακροχρόνια πρόγνωση.